Appen Heartfulness

app 02

Ladda ner vår kostnadsfria app

 thumb App Store Badge EN thumb GooglePlay

Appen Heartfulness är kostnadsfri med bland annat 12 övningar i mindfulness.

Rekommenderade övningar för olika användningsområden:

Samtliga 12 vägledda övningar är gynnsamma för stressreduktion, ökad effektivitet och bättre bemötande.

I akut stress är följande övningar speciellt användbara

 • Nödbromsen 3.48  -  fokus andning
 • Glo-övningen 5.23  -  fokus synintryck

Vid fysiska obehag som t ex huvudvärk, nacke- och axelsmärta är följande övning effektfull.
Tiden kan behöva förlängas för
optimal effekt.

 • Energiladdaren 5.47  -  fokus känseln av det obehagliga området

Vid bemötande är andningsövningarna lämpliga, eftersom du kan använda dig av dem både innan och under telefonsamtalet eller det personliga mötet.

 • Nästippen 3.21  -  fokus andning
 • Andningsvågen 6.39  -  fokus andning

Vid förflyttning via buss, tåg, flyg är följande övningar lämpliga

 • Stolen 5.15  -  fokus känseln
 • Ljudfokus 5.47  -  fokus ljuden
 • Rummet 12.02  -  fokus alla sinnen
 • Nästippen 3.21  -  fokus andning
 • Andningsvågen 6.39  -  fokus andning
 • Andningsnyckeln 11.39  -  fokus andning

Till kaffe- eller tepausen lämpar sig följande

 • Kaffepausen 7.17  -  fokus alla sinnen

Lyssna till denna övning för att få ett positivt fokus

 • Tack 11.00  -  fokus positiva minnen/tankar

Vid insomnande och vilopaus lämpar sig följande övning och kan med fördel även användas för barn.

 • Sov gott 10.47  -  fokus andning och känseln